Produkty

Stabilizacje cementowo – piaskowe

Oferujemy stabilizacje cementowo – piaskowe o parametrach:

 • 1,5 MPa
 • 2,5 MPa
 • 4 MPa
 • 5 MPa

do zastosowania jako podbudowa dróg, chodników, boisk.

Betony Towarowe

Produkujemy szeroką gamę wysokiej jakości betonów uwzględniającą przeznaczenia, sposób budowy, warunki środowiskowe, specyfikę inwestycji, jak również indywidualne preferencje klientów.

Oferujemy betony towarowe:

 • chudy beton” – beton podkładowy, beton na warstwy wyrównawcze
  • C8/10 (B-10)
  • C 10/12 (B-12,5)
  • C 12/15 (B-15)
 • fundamenty
  • C 12/15 (B-15)
  • C 20/25 (B-25)
 • elementy konstrukcyjne, fundamenty, stropy, belki, słupy
  • C 16/20 (B-20)
  • C 20/25 (B-25)
  • C 25/30 (B-30) 
  • C 30/35 (B-37)

Ponadto oferujemy:

 • betony do wyrobów, elementów i konstrukcji żelbetowych oraz sprężonych, w szczególności gęsto zbrojonych i cienkościennych,
 • betony, od których wymagana jest odporność na działanie mrozu, w szczególności betony narażone na stały dostęp wody, (W4-W8; F50-F150)
 • betony, od których wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości bez obróbki cieplnej (wykonywane w warunkach obniżonych temperatur oraz w warunkach zimowych),
 • betony, od których wymagane jest opóźnione wiązanie i twardnienie,
 • betony, od których wymagana jest duża wodoszczelność i mała nasiąkliwość.
 • zaprawy cementowo-piaskowe
 • zaprawy murarskie
 • bloczki betonowe 12x24x38
 • pustaki żużlowe
 • kręgi betonowe Φ100

Oferujemy również możliwość wykonania betonu według życzenia klienta.

Beton dostarczamy własnym transportem na odległość do 30 km na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. W celu utrzymania właściwej jakości betonu podczas transportu stosujemy odpowiednie środki opóźniające.